Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

pieceoflife
13:28
2130 d231
Reposted fromwhatu whatu viamyzone myzone
pieceoflife
13:27
2031 168f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
pieceoflife
13:27
Mam w środku prywatne trzęsienie ziemi.
— Kaja Kowalewska
pieceoflife
13:26
8702 7043
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viamyzone myzone
pieceoflife
13:26
2140 70a5 500
Reposted fromMuppet Muppet viamyzone myzone
pieceoflife
13:26
pieceoflife
13:26
8141 5013
Reposted frombjureczko bjureczko vianiebieskapieta niebieskapieta
pieceoflife
13:24

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viagabrynia gabrynia
pieceoflife
13:23
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat viagabrynia gabrynia
pieceoflife
13:23
4570 0854
Reposted fromzimnepalce zimnepalce

July 03 2015

pieceoflife
21:52
Wieczorem wychodzę z psem i patrzę na niebo. Gdy jest taki wiatr jak dziś, zazwyczaj spadają gwiazdy, wtedy wymyślam sobie różne życzenia. Wczoraj miałem takie, że aż gwiazda, która spadała, zatrzymała się w połowie, jakby ze zdumienia ją zatkało. Powiedziała: „O pardon, monsieur” i taka była zaskoczona, że nie tylko nie spadała dalej, ale po chwili wróciła i przykleiła się ponownie do nieba. Ale kiedyś wezmę patyk i strącę skubaną, niech mi się spełni.
— Piotr Adamczyk – 'Pożądanie mieszka w szafie'
Reposted byhopefulnessonlyyouonlymyheartSkydelanpamieciodlegle
pieceoflife
21:47
Uśmiechnęła się do mnie - o serce ratunku!
Bowiem cóż to jest uśmiech?
To pół pocałunku!
— K. Makuszyński
Reposted fromosaki osaki viamaddreamer maddreamer
pieceoflife
21:46
Reposted fromFlau Flau viapannakies pannakies
pieceoflife
21:45
pieceoflife
21:43
pieceoflife
21:43
pieceoflife
21:41

bo ja wkładasz słuchawki w uszy i puszczasz muzykę, zakrzywiasz świat wokół siebie

trochę się od niego odcinasz

to tak jakbyś założyła skafander zrobiony z dźwięków

więc de facto zakładasz muzykę

i znikasz

— @wdeszczubzy
pieceoflife
21:38
0184 4961
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca vialifeless lifeless
pieceoflife
21:37
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
— już raz zniknął
Reposted fromstrangeme strangeme viamaddreamer maddreamer
pieceoflife
21:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl