Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

14:18
5930 fbc7 390
Reposted fromishtarelisheba ishtarelisheba viaBloodEve BloodEve
pieceoflife
14:18
0441 8d21 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaBloodEve BloodEve
pieceoflife
14:18
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaBloodEve BloodEve
pieceoflife
14:17
1215 007f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
pieceoflife
14:17
2931 65f1 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viainnocentsoul innocentsoul
pieceoflife
14:17
Reposted fromjasminum jasminum viainnocentsoul innocentsoul
pieceoflife
14:16
1715 a6f6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
pieceoflife
14:16
2158 f77f 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viasambaanka sambaanka
14:16
pieceoflife
14:15
2583 508b 390
Reposted fromstayclassy stayclassy viagdziejestola gdziejestola
14:15
2133 84ad 390
Reposted fromjayna jayna viagdziejestola gdziejestola

May 28 2017

pieceoflife
19:01
Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo.Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie, a jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna.  Przykro mi.
Reposted fromExfeletes Exfeletes viashitsuri shitsuri
pieceoflife
19:00
6824 6caa 390
Reposted fromdailylife dailylife viashitsuri shitsuri
pieceoflife
18:59
This is definitely our favourite sign in the bar
Reposted fromdingens dingens viashitsuri shitsuri
18:59
8466 1bf2 390
Reposted fromryoina ryoina viashitsuri shitsuri
pieceoflife
18:59
8950 5a32 390
Reposted fromoll oll viashitsuri shitsuri
pieceoflife
18:58
4277 907e 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viainnocentsoul innocentsoul
pieceoflife
18:58
Śliczna z Ciebie maruda
pieceoflife
18:58
3786 0e69 390
Reposted fromzcas zcas viashitsuri shitsuri
pieceoflife
18:58
0735 c5b1 390
Reposted fromexistential existential viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl