Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

pieceoflife
15:39
4549 d265 390
...
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaHypothermia Hypothermia
pieceoflife
15:39
15:38
4523 4970 390
pieceoflife
15:37
8591 4ae6 390
Reposted frommart6na mart6na viaHypothermia Hypothermia
pieceoflife
15:23
8944 9175 390
Reposted fromMrSatan MrSatan viashitsuri shitsuri
pieceoflife
15:23
jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie żyć
— Artur Rojek - syreny
Reposted fromimyours imyours viashitsuri shitsuri
pieceoflife
15:22
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashitsuri shitsuri
pieceoflife
15:21
0555 0ea9 390
Reposted fromincentive incentive viashitsuri shitsuri
pieceoflife
15:20
4820 2a9a 390
Reposted fromkaiee kaiee viaHypothermia Hypothermia
pieceoflife
15:19
4831 6584 390
Reposted fromkaiee kaiee viaHypothermia Hypothermia
pieceoflife
14:32
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
pieceoflife
14:32
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.
Reposted fromwyidealizowana wyidealizowana viaazazel azazel

June 16 2017

pieceoflife
12:14
9747 c7b4 390
Reposted fromkarahippie karahippie viadrunkwhipster drunkwhipster
pieceoflife
12:14
pieceoflife
12:11
4308 0bd0 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaunhappys unhappys
12:11
pieceoflife
12:10
-cześć, pamiętasz mnie jeszcze? -cześć,  pamiętam.♡
— M (po nim nie chce już nic wiecej)
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte
pieceoflife
11:37
5606 79cb 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamyzone myzone
pieceoflife
11:36
5591 87e1 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamyzone myzone
pieceoflife
11:36
5573 50b5 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl