Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

18:44
7653 471a 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
18:43
7612 5a77 390

all I need

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
pieceoflife
18:43
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
pieceoflife
18:43
pieceoflife
18:43
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
18:42
pieceoflife
18:42
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaciarka ciarka
18:42
9996 7d22 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaAmere Amere
18:42
8002 5b6e 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaAmere Amere
18:41
9090 ce7e 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viatoniewszystko toniewszystko

July 04 2017

pieceoflife
15:41
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viagdziejestola gdziejestola
pieceoflife
15:41
5446 2ed1 390
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viastrzepy strzepy
pieceoflife
15:41
Co się wysłało, to się nie odwyśle.
— historia pewnego mejla
pieceoflife
15:40
0027 c486 390
Reposted frombeinthe beinthe viagdziejestola gdziejestola
pieceoflife
15:40
Reposted fromsowaaa sowaaa viastrzepy strzepy
pieceoflife
15:40
7478 846c 390
Reposted fromfelicka felicka viagdziejestola gdziejestola
pieceoflife
15:38
8657 e84c 390
Reposted fromloverdose loverdose viagdziejestola gdziejestola
15:38
1212 df38 390

delta-breezes:

Cliff & Neel | @neelandcliff

Reposted frompupuch pupuch viaciarka ciarka
15:37
9008 b096 390

ifc:

Interior design.

pieceoflife
15:36
Spędzamy razem wiele czasu. Jeśli ona jest nieszczęśliwa, ja jestem mniej zadowolony z życia.
To ludzkie.
— Mentalista (S02E18)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl