Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

pieceoflife
20:10
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viamyzone myzone
pieceoflife
19:52
5844 5e5a 390
Reposted frompunisher punisher viasucznik sucznik
pieceoflife
19:51
9394 e437 390
pieceoflife
19:50
4797 3893 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
pieceoflife
19:49
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamountains mountains
pieceoflife
19:49
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola
pieceoflife
19:49
W każdej silnej kobiecie jest pierwiastek słabości, który mężczyzna powinien chronić, nie wykorzystywać.
— Charlotte Nieszyn-Jasińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola

August 13 2017

pieceoflife
19:20
1163 2226 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viastylte stylte
pieceoflife
19:20
2968 eb53 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
19:19
9929 9c8c 390
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viastylte stylte
pieceoflife
19:19
7823 8e5c 390
Reposted frompifpafpuf pifpafpuf viastylte stylte
pieceoflife
19:19
8998 4523 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viastylte stylte
19:19
6998 862b 390
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viastylte stylte
pieceoflife
19:18
Reposted fromseleneskin seleneskin viaHoHo HoHo
pieceoflife
19:18
2772 b079 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viastylte stylte
19:17
6603 9dce 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastylte stylte

August 02 2017

pieceoflife
19:54
3225 dce2 390
Reposted fromtgs tgs viaAmericanlover Americanlover
pieceoflife
19:52
9700 d27b 390
Reposted fromBalladyna Balladyna viasucznik sucznik
pieceoflife
19:50
5839 49c1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
pieceoflife
19:49
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl